Bütçe Hazırlık Çalışmaları

29 Mayıs 2019 Çarşamba

2020 Bütçe hazırlık çalışmaları 10/06/2019 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.