İş Akışı

   Talep edilen işlerle alakalı olarak Formlar kısmında bulunan, örnek dilekçe hazırlanarak Firma/Kişi/Kurum tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne yazılı olarak başvuru yapar. Dilekçeye istinaden Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hizmetin talep edildiği öğretim elemanının birimine işin yapılıp yapılamayacağı sorulur, yapılacaksa ekte yer alan Proje Bilgi Formunun doldurularak Müdürlüğümüze gönderilmesi istenir. İlgili birimden gelen cevaba göre başvuruyu yapan Firma/Kişi/Kuruma sonuç bildirilir. Firma/Kişi/Kurumun kabul etmesi halinde ekte yer alan sözleşme düzenlenerek ücretin yatırılacağı banka ve IBAN numarası iletilir. Ayrıca bir ay içerisinde Firma/Kişi/Kurum’la sözleşme yapılmazsa işlemin sonlandırılacağı bildirilir. Yapılan işin birden fazla kişi tarafından yapılması halinde; işin yapıldığı birim tarafından performans puanları çıkarılarak Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. İşin sonunda kanuni sınırlar dahilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verilen miktar, hazırlanan performans puanlarına göre bordrolaştırılarak işi yapan öğretim elemanlarına ödenir.