Duyurular Tüm Duyurular

2020-2022 Dönemi Bütçe Çağrısı

Gelir ve gider bütçesi tahminlerinin 15/09/2019 tarihine kadar Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne g...

Bütçe Hazırlık Çalışmaları

2020 Bütçe hazırlık çalışmaları 10/06/2019 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.